Pawłowska, Małgorzata, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie and Narodowy Bank Polski, Economic Institute, Poland, Poland